Wybierz sposób w jaki chcesz rozliczyć deklarację podatkową oraz Urząd Skarbowy w którym zostanie ona złożona

1. Wybierz sposób rozliczenia
Pokaż więcej informacji o rozliczeniu wspólnie z małżonkiem Pole prawidłowo uzupełnione
Pokaż więcej informacji o wspólnym rozliczeniu ze zmarłym małżonkiem Pole prawidłowo uzupełnione
Pokaż więcej informacji o rozliczniu w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci Pole prawidłowo uzupełnione
2. Czy chcesz złożyć zeznanie, czy dokonać korekty wcześniej złożonego zeznania?
Więcej informacji o składaniu korekty zeznania Pole prawidłowo uzupełnione
3. Wybierz Urząd Skarbowy, do którego chcesz złożyć zeznanie
Wybrano:  Pole prawidłowo uzupełnione